ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ รวมใจ"