ขอเชิญร่วมอบรม "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"