เดิน-วิ่ง การกุศล ศัลยศาสตร์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ผลการประกวดคำขวัญ หัวข้อ ลดเค็มครึ่งหนึ่ง

โครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม

 
ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

 
รู้จักฟลูออไรด์ป้องกันผุ

หลายคน คงเคยประสบพบเจอกับปัญหาอาการ..ปวดฟัน.. แล้วคุณมีวิธีจัดการกับปัญหาอย่างไร

 
Healthy By Rama ตอน การดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีอาการที่เท้า ทำให้เกิดอาการเท้าชา เมื่อเกิดแผลผู้ป่วยจึงไม่รู้สึก หากดูแลไม่ถูกวิธี แผลอาจลุกลามจนต้องตัด

 
CHD Camp ค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
มือชาปากเบี้ยวลิ้นแข็งเกิดจากอะไรกันแน่

โรคเลือดออกในสมองเป็นโรคอันตราย ทําให้เกิดความพิการ หรือเสียชีวิตได้ ลักษณะธรรมชาติของโรคนี้จะเกิดอย่างฉับพลัน ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดอาจไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้า

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมซื้อ ข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่  (Riceberry)

จำหน่ายระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-15.00 น. เท่านั้น!! ที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (จุดจำหน่ายตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)

 
นิทรรศการวันโรคสะเก็ดเงิน

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-15.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

 
งาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์