แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก เฉพาะในเวลาราชการ