โค้งสุดท้ายตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ เดือนกรกฎาคม 2563 
ผ่าน QR Coed หรือ ลิงก์ http://iprofile....

 
แพทย์ทางเลือก

คลินิกแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยประยุกต์เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. * (เว้นวันหยุดนักขัต...

 
อย่าหลงเชื่อ!! ผู้แอบอ้างรับจองคิวตรวจให้ท่าน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้คิวตรวจจริง โปรดระมัดระวัง!!

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย นัดตรวจ และจองคิวตรวจ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แล้วไม่ได้รับคิวตรวจจริงตามที่ตกลงกับผู้แอบอ้างไว้ เป็นเ...

 
เปิดให้บริการแล้ว เส้นทางการเดินรถประจำทาง สาย R26E

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ - โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน)

 
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"

รับบริการฟรี ตั้งแต่เวลา 7.00 - 9.30 น. ตลอดปี 2561 เริ่ม กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ รพ.รามาธิบดี...

 
ประกาศปรับขึ้นราคาอาหารสำหรับบุคคลทั่วไป

ณ ศูนย์อาหารอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และศูนย์อาหารอาคารวิจัยและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

 
ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิต และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา

 
การทำลายเวชระเบียน

หากต้องการเก็บประวัติ โปรดแจ้งที่งานเวชระเบียน โทร. 0-2200-4015 หรือ 0-2201-1120 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

 
ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนธันวาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 7.00 - 8.00 น. ณ ลาน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม