อย่าหลงเชื่อ!! ผู้แอบอ้างรับจองคิวตรวจให้ท่าน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้คิวตรวจจริง โปรดระมัดระวัง!!

 

อย่าหลงเชื่อ!! ผู้แอบอ้างรับจองคิวตรวจให้ท่าน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้คิวตรวจจริง โปรดระมัดระวัง!! เนื่องจากมีผู้แอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย นัดตรวจ และจองคิวตรวจ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แล้วไม่ได้รับคิวตรวจจริงตามที่ตกลงกับผู้แอบอ้างไว้ เป็นเหตุทำให้เสียเงินและเสียเวลาได้ โปรดระมัดระวัง!! ซึ่งท่านสามารถทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย (HN) ด้วยตัวเองได้ที่ - งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี - ผ่านระบบเวชระเบียนออนไลน์ ที่ https://med.mahidol.ac.th/mr/mr-online/P_register_with_idcard.php ตรวจสอบการนัดตรวจของท่านเองได้ทาง application “Rama Appointment” สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-200-3000 และ 02-201-1000