แผนที่/รถประจำทาง

 

ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ สำนักงานฝ่ายการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 1
(ข้างหอประชุมอารี วัลยะเสวี)

โทร. 0-2201-0483

 

แผนที่

 

 

ผังอาคารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ข้อมูลรถประจำทาง

 

รถประจำทาง ถนนพระราม 6:

สาย 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538

รถประจำทาง ถนนราชวิถี:

สาย 12, 28, 108, 515, 539, 542