ขอเชิญบุคลากรคณะฯ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567

ขอเชิญบุคลากรคณะฯ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567

แบบ 4 สายพันธุ์ : A/Victoria, A/Thailand, B/Austria, B/Phuket

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผ่านระบบ iVaccine ใน HC iService เพียงสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์
http://iprofile.rama.mahidol.ac.th:8080/hrWeb/
(เชื่อมต่อด้วย LAN หรือ Wi-Fi คณะฯ)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567 (วันที่ 31 พฤษภาคม 25567 ระบบปิดเวลา 15.00 น.)

กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากร
ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ :
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทันทีไม่ต้องเว้นระยะจากการฉีดวัคซีนอื่น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• หน่วยสุขภาพบุคลากร โทร. 0445
• ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ โทร. 2585 ต่อ 113 หรือ 114