คลินิกแพทย์ทางเลือกเปิดให้บริการในเวลาราชการ

คลินิกแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยประยุกต์เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. * (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามและนัดหมายก่อนเข้ารับบริการที่เบอร์  064-585-0938-9