รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2566 สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม CVMC อาคารสิริกิติ์ ชั้นใต้ดิน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-2426 อีเมล cardio52@gmail.com

ใบสมัคร