รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด 

ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

สนใจสมัคร ติดต่อ คุณกรรนิกา (แหม่ม) 02-2011785   Downloadใบสมัคร

เอกสารเกี่ยวข้อง คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด   สวัสดิการแพทย์ประจำบ้านต่อยอด