งานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี Ramathibodi Update in Medicine 2023

Ramathibodi Update in Medicine 2023 งานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

"The Endless Evolution of Medicine"

พิเศษ!! พบกับการบรรยายจาก Speaker ระดับแม่เหล็กมากด้วยประสบการณ์ทุกสาขาวิชา

"เชิญศิษย์เก่าร่วมงาน Home Coming 25 ส.ค. 66 พบกับ Special Talk อาจารย์อาสุโสในตำนาน และงานมุทิตาจิต"

สุดพิเศษ Open House สำหหรับแพทย์ที่สนใจศึกษาต่ออายุรศาสตร์

Workshop ฟรีค่าลงทะเบียน Point-of-care Ultrasoud (POCUS) จำกัดจำนวน 30 ท่าน

ลงทะเบียน ฟรี!! บุคลากรรามาธิบดีและนักศึกษาแพทย์ทุกสถาบัน รับจำนวนจำกัด https://shorturl.at/aQT35

In-Training Residents & Fellows 1,500 บาท I แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 2,000 บาท https://www.acmrrama.com

ลุ้นรับรางวัลช่วง Medicine Tournament

 

ติดต่อสอบถาม 

งานบริการวิชาการ นางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว โทร. 02-201-2258 , 02-201-2193

ภาควิชาอายุรศาสตร์ นางสาวสุรางคนา ตระกูลบุญรักษ์ และนางสาวณิชรันดร์ชา วรโยธา โทร. 02-201-1790