ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2023

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2023

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คำขวัญวันไตโลกปี 2566 "ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง"

“Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable”

จัดโดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภายในงานมีกิจกรรมตรวจร่างกายฟรี อาทิ วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะ ตรวจวัดระดับน้ำตาล เพื่อคัดกรองสุขภาพไต พร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาโรคไต และทีมสหสาขา
กล่าวเปิดงาน การจัดนิทรรศการวันไตโลก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
มีกิจกรรมการบรรยายความรู้เรื่อง “คัดกรองสุขภาพไต ตระหนักภัย ไตเสื่อม” โดยอาจารย์ นายแพทย์นภันต์ สุธารัตนพงศ์
                                                               การบรรยายความรู้เรื่อง บรรยายความรู้เรื่อง “เน้นกลุ่มเสี่ยง เรียนรู้ ป้องกันโรคไต” โดย อาจารย์ นายแพทย์อดิศร ปทุมารักษ์                                                                                                                              และบรรยายความรู้เรื่อง “ใช้ยาอย่างไร ไตไม่วาย” โดย เภสัชกรวันทนี อภิชนาพงศ์ งานเภสัชกรรมคลีนิก โรงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                                                    ร่วมสนุกตอบคำถาม พร้อมของรางวัลแจกฟรี ดำเนินรายการโดย แพทย์หญิงรุ่งทิวา กิจเพิ่มเกียรติ และ นายแพทย์สิทธิพัทธ์ ถิรสัตยาพิทักษ์     นิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2023