รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชามะเร็งวิทยา 2564

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง 2564

แบ่งเป็น 2 หลักสูตร

  1. หลักสูตรเเพทย์ประจำบ้าน หลักสูตร 4 ปี
  2. หลักสูตรเเพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ หลักสูตร 2 ปี

กำหนดปิดรับสมัคร 11 สิงหาคม 2564

ติดต่อ คุณสุภาพร สุวรรณปราโมทย์
โทรศัพท์ 02-201-1671-2 Fax 02-643-5648
Email : supaporn.suw@mahidol.ac.th