ขอเชิญร่วมงาน วันวัณโรคโลก

คณะทำงานระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมงานวันวัณโรคโลก วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์