พิธีเปิด หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก

             ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล ร่วมทำพิธีเปิด “หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก” ซึ่งได้รับเงินบริจาคสนับสนุนจาก ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล