ภาพกิจกรรมในงาน Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

ภาพกิจกรรมในงาน Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา