รับมอบเสื้อT-shirt และเงินบริจาคเพื่อใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมฯ