นักศึกษาแพทย์ ชั้นปัที่ 5 ศึกษาดูงาน NGO

 

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน NGO วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2556