งานเลี้ยงต้อนรับ ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

งานเลี้ยงต้อนรับ ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์