1 วัน กับสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย รามาธิบดี ม.มหิดล 

1 วัน กับสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย รามาธิบดี ม.มหิดล 

สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เรียนยากไหม? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรียนเหมือนหมอหรือไม่? ใน 1 วัน ต้องทำอะไรบ้าง?

วันนี้พี่ฉอเทียม - ศุภวิชญ์ ลาภจตุรพิธ รุ่นพี่วิชาเอกแก้ไขการพูด และพี่ผิง - พรพรรณ อัจฉริยะเสถียร รุ่นพี่วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน จะพามารู้จักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ให้มากขึ้น บรรยากาศการเรียนในสาขาวิชานี้จะเป็นยังไงบ้าง ตามมาดูกันเลย