นักแก้ไขการได้ยิน

          ทารก 3 ใน 1,000 รายมีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เกิด ขณะที่ 1ใน 3 ของผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มสูญเสียการได้ยิน แต่การวินิจฉัยและบําบัดแต่เนิ่นๆ จะเพิ่มโอกาสในการรักษาสุขภาพการได้ยินให้แข็งแรงขึ้นได้ และนี่คือภารกิจของเกรียงไกร ภูริปัญโย นักแก้ไขการได้ยิน ผู้เปลี่ยนชีวิตผู้สูญเสียการได้ยิน ด้วยการบําบัดและฟื้นฟู ผ่านเครื่องมือที่พวกเขาต้องใช้ในการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น

ขอขอบคุณ : สื่อวีดีโอในโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต