นักแก้ไขการพูด อาชีพนี้ทำอะไร | We Mahidol 

นักแก้ไขการพูด อาชีพนี้ทำอะไร | We Mahidol 

อาชีพนี้ทำอะไรวันนี้จะพามารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพเฉพาะทางที่น้อยคนจะเคยได้ยิน อาชีพที่ดูแล แก้ไขและฟื้นฟู ผู้ที่มีปัญหาในการพูด หรือที่เราอาจจะเคยได้ยินในชื่อ นักแก้ไขการพูดวันนี้มาเราจะมาพูดคุยกับ ครูแพร ณัฐธิดา ชูเดชา ศิษย์เก่าจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับอาชีพนักแก้ไขการพูด ตามพี่ท็อปแท๊ป จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล รุ่นพี่ศิษย์เก่า ไปพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพนี้กันได้เลย

#นักแก้ไขการพูด #อาชีพนี้ทำอะไร #WeMahidol #Mahidol #มหิดล