ทีมยิงปืนมหาวิทยาลัยมหิดล รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา

 
     ทีมยิงปืนมหาวิทยาลัยมหิดล รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-4 พ.ย. ณ สนามยิงปืนค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี โดยทีม

นักแม่นยิงปืนลูกพระบิดา คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 ทองแดง

ซึ่งมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เข้าร่วมแข่งขันด้วยทั้งหมดสองคน รางวัลประกอบไปด้วย

เหรียญทอง ประเภท ปืนสั้นอัดลมทีมหญิง ได้แก่ นางสาวพิมพ์ภาณี นิลแจ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เหรียญเงิน ประเภท ปืนยาวอัดลมทีมหญิง ได้แก่ นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2