พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

 
 
          ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาอาจารย์ประจำภาควิชาฯ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และบุคลากร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ณ ห้องสื่อความหมาย 1 ชั้น 4 อาคาร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ