โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีการศึกษา 2566

 
         วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ ให้เกียรติเป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566

 

          ภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากรหลายท่าน อาทิ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน บรรยายในหัวข้อ Life After Graduation,  คุณอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ อดีตตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก บรรยายในหัวข้อ ข้อคิดจาก "ประสบการณ์นักการทูต", อ. ดร.อังคณา เลิศภูมิปัญญา,  ผู้ช่วยอาจารย์ปารณัท เมืองสุวรรณ, คุณณัฐศาสตร์ อุณาศรี คุณภาณุพล วิบูลชัยชีพ และ คุณจิระภัทร สีแสงหน่อม บรรยายในหัวข้อ ศิษย์เก่าแชร์ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษาต่อ 

 

         ในการนี้ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุมาลี ดีจงกิจ ให้โอวาทในงานปัจฉิม, อ. ดร.รดา ดาราและ อ.ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ อาจารย์ประจำชั้นกล่าวคำอวยพรนักศึกษาฯ โดยมีคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและผูกข้อมือแด่ว่าที่บัณฑิต ณ ห้องประชุม 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ขอขอบคุณภาพจาก: งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล