ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF

 
     ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF (United Kingdom Professional Standards Framework) ประเภท Senior Fellow เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567  ณ โถงรับรอง Foyer หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา