การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีงบประมาณ 2567

 

     วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2567 ระหว่าง ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร โดยมี ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ คณาอาจารย์ประจำภาควิชาฯ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร 

 

ขอขอบคุณภาพจาก: งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล