ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN QA Criteria"

 

 

 

     งานบริหารการศึกษาขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN QA Criteria" ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.40 น. ณ ห้องประชุม 219 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเรียนรวม (สิริวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าอบรมดังกล่าวได้ กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดให้มีการอบรมผ่าน IP-TV โดยสามารถรับชมได้ที่ http://iptv.mahidol.ac.th หลังจากวันอบรมประมาณ 1 สัปดาห์