ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการเรื่อง Assessment and Therapy By: Assoc.Prof.Dr.Jennifer Kleinow และ Ms.Carol Kaminski จาก La Salle University, Philadelphia วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องเรียน 621

 

งานประชุมวิชาการเรื่อง Assessment and Therapy By: Assoc.Prof.Dr.Jennifer Kleinow และ Ms.Carol Kaminski จาก La Salle University, Philadelphia วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องเรียน 621