ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ ผู้ช่วยอาจารย์  ดร.อังคณา เลิศภูมิปัญญา สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Philosophy Communication Sciences and Disorders  University of South Florida, USA

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่

ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.อังคณา เลิศภูมิปัญญา

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

Doctor of Philosophy Communication Sciences and Disorders 
University of South Florida, USA

ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566