ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Communication Sciences and Disorders  University of South Florid, USA

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่

ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

Doctor of Philosophy in Communication Sciences and Disorders 
University of South Florid, USA

ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565