มูลนิธิออทิสติกไทย รับสมัครนักแก้ไขการพูด

 

 

มูลนิธิออทิสติกไทย สาขา บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลไลฟ์สกิลเซ็นเตอร์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ได้จัดหน่วยบริการเตรียมความพร้อมแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มต่างๆ ทางมูลนิธิมีความประสงค์รับสมัครนักแก้ไขการพูด

 

 

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสาร download

หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจพร การกูลกิจ โทร 02-381-7587-5

email : info@bilcbkk.com