ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการ "Hearing Instrument Verification"