โครงการ Hokkaido University Short Term Exchange Program Spring 2016

 

 

     โครงการ Hokkaido University Short Term Exchange Program Spring 2016 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
    2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.5
    สามารถดูรายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่ www.oia.hokudai.ac.jp
    ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เพื่อขอรับ Password จากมหาวิทยาลัยสำหรับ Download ใบสมัคร และกรอกแบบฟอร์มส่งมาที่งานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558