ประกาศรับสมัครบุคคลากร

 

ด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยสาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 

นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาแก้ไขการได้ยิน จำนวน 2 อัตรา

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

ประกาศรับสมัคร  >>>Download
ใบสมัคร  >>>Download