รับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

 

     ด้วยโรงพยาบาลหัวหิน ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
    ชื่อตำแหน่ง นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
    

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ Download