เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 
     Assoc. Prof. Sumalai Maroongroge และ นักศึกษาจาก Texas A&M International University จำนวน11คน และนักศึกษาจาก International University of Taiwan อีก9คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย และมีการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Communication Sciences and disorders ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561