ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทีมนักแก้ไขการพูด ผู้พัฒนาระบบฝึกพูดออนไลน์ (Telepractice) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน Rama Telecare

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทีมนักแก้ไขการพูด ผู้พัฒนาระบบฝึกพูดออนไลน์ (Telepractice)

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน Rama Telecare ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาองค์กรดีเด่นด้านวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)

จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards 2022