ประกาศ! ขอยกเลิกการจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Assessment and Intervention in the Stuttering เนื่องจากสถานการณ์โควิด