รับรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557

 

รับรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557

ซึ่งมีกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2557