ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดีเด่นประจำปี 2561