บริษัทเอเนอไจเซอร์ประเทศไทย จำกัด บริจาคถ่านเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านการได้ยิน

วันที่ 4 เมษายน 2556 ทางบริษัทเอเนอไจเซอร์ประเทศไทย จำกัด ได้บริจาคถ่านเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านการได้ยิน เป็นจำนวน 1,500,000 บาท

หากท่านใดสนใจหรืออยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อนำถ่านใส่เครื่องช่วยฟังไปใช้ประโยชน์ สามารถติดต่อได้

ที่เบอร์ 02-201-2208, 02-201-2425, 02-201-1476, 02-201-1448 หรือที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย นะครับ