ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา ทรรทรานนท์ ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบ และรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา ทรรทรานนท์ 

ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบ และรางวัลปูชนียบุคคล

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล