โครงการ Plus Academy Summer + Programs at NTU (สาธารณรัฐจีน) Alliance universites.

 

โครงการ Plus Academy Summer + Programs at NTU (สาธารณรัฐจีน) Alliance universites.

โดยทางโครงการมีการสนับสนุนให้มีการลดราคาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในราคา 200-400 USD อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และยังยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ + C2 (Chinese Translation & Culture) and +C3(Chinese Classics& Culture)

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามนี่  >>> ดาวน์โหลดที่นี่   หริือ  www.oia.ntu.edu.tw/oia/custom/pa

หรือติดต่อที่ Email  ntucie@ntu.edu.tw