ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย นักศึกษาระบบรับตรง 2558

 

 

สามารถดาวน์โหลด หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในการรับตรงของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ร่วมในระบบ Clearing house ได้ที่นี่ >>>> ดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลด หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ >>>> ดาวน์โหลด