ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัล

 

✨รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม✨

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

✨ตำแหน่งรองดาว อันดับ 2✨

นางสาวณัฐสิมา ประทุมแก้ว คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ความผิดปกติของการสื่อความหมาย