ประชุมวิชาการในหัวข้อ WORLD HEARING DAY 2018: Hear The Future

 

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักแก้ไขการได้ยิน นักแก้ไขการพูด และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ WORLD HEARING DAY 2018: Hear The Future วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

 

เอกสารแนบ Download

จดหมายประชาสัมพันธ์ Download

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณจรรยา สุวรรณโชติ หมายเลขโทรศัพท์ 081-802-3656