โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับนักแก้ไขการพูดและการได้ยิน

 

 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับตำแหน่ง "นักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน"
สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล

 

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่
นางสาวทักษกร รัตนภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล
โทร 02-419-1640