กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก" 30-31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566